Denge bozuklukları hastalar tarafından genelde gerçek dönme hissi olan etrafın ya da kendinin dönmesi şeklinde veya göz kararması, dengesizlik hissi şeklinde tarif edilmektedir.

Vertigo bir hastalık değil, hastalık belirtisidir teşhisinde hastanın hikayesi, muayene bulguları ve vertigo testleri   önemlidir.

Videonistagmografi (VNG)

Baş dönmesi  ve denge bozuklukları nistagmus adı verilen istemsiz göz hareketlerine neden olmaktadır. VNG ortaya çıkan bu  göz hareketlerinin değerlendirilmesi ve kaydedilmesine dayalı bir grup testten oluşur.

 • VNG testinde hastaya üzerinde infrared kamera bulunan bir gözlük taktırılır.
 • Bu gözlük sayesinde hastanın istirahat halinde iken ve çeşitli görsel uyaranlar sırasındaki göz hareketleri takip edilir ve bilgisayar ortamına kaydedilir.
 • Daha sonra elde edilen bilgiler bilgisayar ortamında analiz edilerek baş dönmesi hakkında önemli bilgiler elde edilir.
 • VNG test içeriğine göre; test 30 dakika ile 1 saat arasında sürebilir.

VNG  TESTİNİN VERTİGO HASTALIĞI TEŞHİSİNDEKİ ÖNEMİ

 • VNG testi baş dönmesi iç kulak (periferik) kaynaklı mı , yoksa merkezi sinir sistemi  (santral) kaynaklı mı sorusuna yanıt verir.
 • VNG özellikle BPPV ( iç kulak kristal kayması) tanısında önemli bir testtir.
 • Hastaya oturur ve yatar pozisyonlarda yapılan manevralar esnasında; hastanın göz  hareketlerinden alınan kamera  kayıtları hastada BPPV olup olmadığı , BPPV var ise problemin hangi  iç kulakta  yarım daire kanalında olduğu hakkında bilgi verir .
 • Değerlendirme sonrasında hangi iç kulak yarım daire kanalında problem saptanırsa ona yönelik yapılan  özel  manevralar ile baş dönmesi kısa sürede ortadan kalkar.

Video Head Impulse Test (vHIT)

 • İç kulakta bulunan yarım daire kanalları, vücudun her bir pozisyonunda bir su terazisi gibi hareket ederek beyine uyarılar gönderir ve vücudun kaslarını ve duruşunu düzenleyerek  dengede tutar.
 • Her bir kulakta üçer tane toplam altı adet yarım daire kanalı vardır.
 • vHIT testinin en önemli özelliği, yarım daire kanallarını ayrı ayrı değerlendirme ve analiz imkanı sağlar.
 • Test için hastaya üzerinde göz hareketlerinin kaydını yapan kamera bulunan bir gözlük takılır.
 • Hasta sabit bir noktaya bakarken yaptırılan baş hareketleri esnasında oluşan göz hareketleri  kamera aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılır ve analiz edilir.