Bilimsel çalışmalar bu uygulamanın kronik migreni olan hastaların dörtte üçünde etkili olduğunu  göstermiştir*.

Bilimsel çalışmalar sonrasında   botox enjeksiyonlarının kronik migren  hastalarında tedavi amacıyla kullanımı ABD ve İngiltere’de 2010 yılında, Türkiye’de  de 2011 yılında onaylanmıştır..

Kronik migren tedavisinde Botox nasıl uygulanır ?

Kronik migren tedavisinde, botulinium toksin  kafa ve boyunda 7 bölgede 31  enjeksiyon noktasından belirli dozda yapılır ve 12 haftada   bir tekrarlanabilir. 31 enjeksiyon çok ince iğne uçları aracılığı ile uygulanır. Hastanın tolere  edemeyeceği   derecede ağrılı bir işlem değildir.

 

 

Botox tedavisi ne zaman sonuç verir? Ne oranda başarılı olabilir?

Kronik migrende botoks  tedavisi,  yapılmış klinik çalışmalara göre uygulamadan sonra 10 gün içinde etki göstermeye başlamaktadır.  Az oranda hastada ilk uygulamada yarar görülmeyebilir. Bu hastalarda 12. haftada  yapılan ikinci uygulamadan sonra etki başlamaktadır.

Botox tedavisi tekrarlanmalı mı?

Kronik migren tedavisinde ilk  botox uygulaması sonrasında ağrılar tamamen kesilse bile   ilk tedaviden 12  hafta sonra 2. doz rutin olarak uygulanır. Yapılan çalışmalarda 2. dozun yapılmadığı hastalarda atakların kısa süre sonra tekrar başladığı saptanmıştır.  2. uygulamadan 12 hafta sonra yapılacak olan 3. dozun uygulanıp uygulanmamasına hastanın  mevcut durumuna göre  hekim tarafından karar verilir.

Bu tedavi; migren baş ağrısı tedavisinde ilaçlara yanıt alınamayan, ilaç tedavisi kullanmak istemeyen veya  ilaçların yan etkilerini  tolere edemeyen,  sık migren atakları olan hastalarda  etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış iyi bir seçenektir ve muayenehanemizde uygulanmaktadır.

* ABD’de yapılan PREEMPT  (Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis

Therapy – Migren Profilaksi Terapisini Değerlendiren Faz III Araştırma)   çalışması