• Beyindeki sinir hücreleri tarafından üretilen elektriksel faaliyetin ( beyin dalgaları)  uykuda veya uyanıkken  kağıt üzerine  yazdırılmasıdır.
  • Beynin normal elektriksel faaliyeti başta epilepsi (sara hastalığı) olmak üzere pek çok durumda bozulur.
  • EEG’yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi ile bu bozukluğun yeri ve tipi hakkında bilgi edinilir.
  • Epilepsi dışında bir çok nörolojik hastalıkta da (ensefalopati, demans, psikiyatrik hastalıklar gibi) beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla EEG tetkikinden faydalanılır.

Uykuda EEG çekiminin önemi !!!

  • Uyku beyindeki anormal elektriksel faaliyetlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Epilepsi teşhisi için uyanıklık halinde yapılan  EEG’ nin yeterli bilgi vermediği durumlarda, çocuklarda, uykuda ve uykusuzluk ile  tetiklendiği düşünülen epilepsi tiplerinin teşhisinde  mutlaka uykuda EEG çekilmelidir.

Muayehanemizde Uyanıklık ve Uyku  EEG si, Çocuk EEG si  çekimi yapılmaktadır.