Öz Geçmiş

1974 İstanbul doğumluyum. Evliyim ve 2 çocuk annesiyim.  İlk ve orta öğrenimimi Yalova’da tamamladım.1997 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra meslek yaşamıma, Sinop’ta pratisyen hekim olarak başladım. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak uzmanlık eğitimi almaya başladım. 2004 yılında Nöroloji Uzmanı ünvanımı aldım.
2006 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uyku Hastalıkları Uzmanlığı eğitimimi tamamladım. Denizli ve Bursa’da özel hastanelerde görev yaptım.
2016 yılı Aralık ayı itibariyle,mesleğime kendi muayenehanemde devam etmekteyim.
 

SERTİFİKALARIM
EEG ( çocuk, yetişkin, uyku ve uyanıklık EEG değerlendirme ) sertifikası
EMG Sertifikası
Uyartılmış Potansiyeler ( BAEP-SEP-VEP-MEP) Sertifikası
Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) Sertifikası
Uyku ve Bozuklukları Sertifikası ve Uyku laboratuvarı işletme yetkisi
Nörolojik Hastalıklarda ve Migrende  Botox uygulaması
Hipnoz uygulama yeterlilik sertifikası
Nöralterapi ileri düzey uygulama sertifikası
Nöroloji BOARD Sınavı yeterliliği

ÖZEL İLGİ ALANLARIM
Baş ağrısı
Baş dönmesi(vertigo)
Elektrofizyoloji (EEG- EMG-Polisomnografi)
Uyku bozuklukları
Epilepsi
Parkinson
Demans
Nöralterapi
Hipnoterapi

ÜYESİ OLDUĞUM DERNEKLER
Türk Nöroloji Derneği
Türk Uyku Tıbbı Derneği
Türk Epilepsi İle Savaş Derneği
Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Hipnoz Derneği
Nöralterapi Derneği
Bursa Nörolojik Bilimler Derneği
Bursa Tabip Odası

YAYINLARIM

Makale
1- J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2009 Summer;21(3):348-50.
Neurometabolic correlations of donepezil and rivastigmine in dementia patients: a different neuroprotective effect.
Parlayan E, Yulug B, Bakar M, Gumustas O.

2- Parkinson Hastalıkları Ve Hareket Bozuklukları Dergisi, Kasım 2003, 44-47
Anemili Hastalarda Huzursuz Bacak Sendromu ve Ferritin Düzeyi Araştırılması

Zarifoğlu M, Karlı N,Parlayan E, Akdoğan Ö, Ali R.

3- Türkiye Klinikleri J Int Med. Nöroloji . 2011;1(6):9-12 Hipotiroidiye Bağlı Trigeminal Nevralji Olgusu . Parlayan E., Tan Z.

4- Kinik Psikiyatri 2010;4 (13) :209-214 Geçici Global Amnezi ve Demansiyel Bulgular ile Başlayan Glioblastome Multiforme Olgusu. Parlayan E.

Sözel Bildiri
5- Parkinson ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu
Restless Legs Sendromlu Hastalarda Ferritin Düzeyi Araştırılması

Zarifoğlu M, Karlı N,Parlayan E, Akdoğan Ö, Ali R.

Poster Bildirileri
1- Guillain Barre Sendromu’n da IVIG Kullanımı
Akış H, Parlayan E, KörfezE, Bakar M, Turan F,Zarifoğlu M,Bora İ, Oğul E.
(36. Ulusal Nöroloji Kongresi)

2- Dyke-Davidoff Maisson Sendromu ( İki olgu sunumu)
Parlayan E, İ. Bora
(36. Ulusal Nöroloji Kongresi)

3- Nörosifiliz( olgu sunumu)
Parlayan E,Hanoğlu Ö,Bora İ.
(37. Ulusal Nöroloji Kongresi)

4- Multiple Sklerozlu Hastalarda İlk Semptom Olarak Distoni
Zarifoğlu M,Karlı N,Parlayan E,Oğul E,Bora İ,Turan F,BakarM.
(3. Parkinson ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu)

5- Multiple Sklerozlu Hastalarda Azathioprinin Etkinliği
Turan F, Parlayan E, Karlı N, Bakar M, Zarifoğlu M, Bora İ, Oğul E.
(38. Ulusal Nöroloji Kongresi)

6- Motor Nöron Hastalığında Piramidal Trakt Dejenerasyonu
Turan F,Haran N,Parlayan E, Karlı N
(38. Ulusal Nöroloji Kongresi)

7- Parkinson Hastalığı Ve Ağrı İlişkisi
Zarifoğlu M, Karlı N, Haki C,Parlayan E, Taşkapılıoğlu Ö, Akdoğan Ö
(5. Parkinson ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu)

8- Tıkayıcı Tip Beyin Damar Hastalıklarında Yaş Gruplarının Vasküler Tutulum Alanlarının Retrospektif Analizi
Karlı N, Akdoğan Ö, Taşkapılıoğlu Ö, Parlayan E, Haran N, Oğul E.
(II. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi)

9- Tıkayıcı Tip Beyin Damar Hastalıklarında Retrospektif Epidemiyolojik İnceleme
Karlı N, Haran N , Parlayan E, Akdoğan Ö, Taşkapılıoğlu Ö, Oğul E.
(II. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi)

10- Tıkayıcı Tip Beyin Damar Hastalıklarında Vasküler Tutulum İle Risk Faktörleri İlişkisinin Retrospektif Analizi
Karlı N, Parlayan E , Haran N , Akdoğan Ö, Taşkapılıoğlu Ö, Oğul E.
(II. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi)

11- Pirimidoserebellar Bulgularla Başvuran Hepatolentiküler Dejenerasyon Olgusu
Parlayan E, Kıyıcı M, Ulusoy H, Taşkapılıoğlu Ö, Haran N, Oğul E.

KATILDIĞIM KONGRELER
1- 36. Ulusal Nöroloji Kongresi
2- 39. Ulusal Nöroloji Kongresi
3- 40. Ulusal Nöroloji Kongresi
4- Baş ağrısına Multidispliner Yaklaşım, Nöbiva 4. Sempozyumu
5- EHF European Headache Federation, 6.Headache Congress
6- 5. Parkinson Ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu
7- I. Ulusal Kognitif Nöroloji Sempozyumu
8- III. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi
9- 4. Ulusal Epilepsi Kongresi
10- Kraniyospinal Magnetik Rezonans Görüntüleme Sempozyumu, 2004 Ankara
11- 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri
12- 2. Baş ağrısı Kış Okulu
13- 6. Ulusal Hareket Bozuklukları Kongresi ve Botilinium Toksini Uygulama Kursu
14- 8. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi
15- Her yönüyle Vertigo 6. Nöbiva Sempozyumu
16- 3. Uludağ Nöroloji Günleri
17- Bilim Ve Ütopya Kooperatifi Yenidoğan-Erişkin EEG Seminerleri
18- 4. Uludağ Nöroloji Günleri
19- 9. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi
20- 44. Ulusal Nöroloji Kongresi
21- Mezuniyet Sonrası Epilepsi İnteraktif Eğitim Programı ,2006
23 10. Avrupa Klinik Anatomi Kongresi – Sinirler Kaslar Ve EMG Protokolleri Kursu, 2009
24- 10. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi
25- Polisomnografi ve Diğer Tanı Yöntemleri Kursu, Aralık 2009
26- 2009 Epilepsi Günleri
27- 10.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi
28- 5. Uludağ Nöroloji Günleri
29- 2010 Epilepside EEG Günleri
30- 46. Ulusal Nöroloji Kongresi,2010
31- 2. Samatya EMG Günleri
32- II. Ulusal Baş Ağrısı Sempozyumu
33- Nörolojide Akademik Günler 2011
34- EEG günleri 2011
35- 7. Uludağ Nöroloji Günleri
36- Botulinium Toksini Uygulama Kursu, Mart 2012
37- Epilepside EEG Günleri 2012
38- İstanbul SFEMG günleri,2012
39- 48. Ulusal Nöroloji Kongresi,2012
40- EMG teorik ve pratik uygulama kursu,2012, Bursa
41- İstanbul Eğitim Araştırma EMG Laboratuvarı ileri EMG kursu,2013,İstanbul
42- 8.Uludağ Nöroloji Günleri ,2013
43- Teoriden pratiğe uygulamalı EMG kursu,  Mart  2013,  Bursa
44- Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği EMG eğitim kursu ,2014
45- Uyku Akademisi, 8-10 Mayıs, 2015
46- 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi
47- Temel ve İleri düzey Hipnoz eğitimi , Adil Maviş Gelişim Akademisi, İstanbul 2014
48- 13. Ulusal Ağrı Kongresi , Haziran 2014,İstanbul
49- Migren tedavisinde BOTOX uygulama kursu, Haziran 2014, İstanbul
50- Uyku Akademisi, 8-10 Mayıs, 2015
51- Uyku Akademisi, 27-29 Mayıs, 2016
52- Klinik Nöralterapi 1. Basamak Eğitimi, Nöralterapi Derneği, Mayıs 2016
53- Klinik Nöralterapi 2. Basamak Eğitimi,Nöralterapi Derneği, Haziran 2016
54- Klinik Nöralterapi 3. Basamak Eğitimi, Nöralterapi Derneği,Temmuz 2016
55- Klinik Nöralterapi 4. Basamak Eğitimi, Nöralterapi Derneği, Aralık 2016
56- Klinik Hipnoz Uygulamalı Eğitim, Akran Süpervizyonu, Bilişsel Davranışçı Terapi ve Hipnoterapi, Şubat 2016
57- Klinik Hipnoz Uygulamalı Eğitim, Akran Süpervizyonu, Diş hekimliği ve Ağrıda Hipnoterapi, Şubat 2016
58- Hipnoz Derneği , Teorik ve Pratik Uygulamalı Hipnoz Eğitimi, Kasım- Şubat 2016,İstanbul
59- 7. Bakırköy Nöropsikiyatri Günleri Ocak 2017 , İstanbul
60- Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) Kursu ( Modül 1-2-3) , Ocak 2017, İstanbul