1-Antibiyotikler

Gentamisin, tobramisin, kanamisin, neomisin, polimiksin B, streptomisin, netilmisin, amikasin, klindamisin, tetramisin, ampisilin, eritromisin, imipenem, azitromisin, silastin, kolitsin, siprofloksasin, pefloksasin, norfloksasin
2-Antikonvülzan ilaçlar

Fenitoin, , trimetadion, etosuksimid, barbitüratlar, karbamazepin, gabapentin
3-Anestetikler

Diazepam, ketamin, propanediol eter, proparakain
4-Antiromatizmal ilaçlar

D-penisilamin, klorokin
5-Kardiyovasküler ilaçlar

Kinidin, kinin, prokainamid, trimetafan
6-Β adrenerjik blokerler

Propanolol, oksprenolol, timolol, praktolol, asebutolol
7-Oftalmik ilaçlar
Timolol, betaksolol, ekotiofat
8-Hormonlar
Kortikosteroid, östrojen
9-Psikiyatrik ilaçlar
Fenotiyazinler, lityum, benzhekzol
10-Kalsiyum kanal blokerleri
Verapamil

Diğer İlaçlar

D-L-karnitin, tropikamid, klorokin, iodinize kontrast ajanlar, interferon α ve β, magnezyum

sülfat, ritonavir, riluzol, laktat, metoksifluron, aprotinin, pirantal

 

www.bursanoroloji.net  /  www.bursanoroloji.net

Diğer Yazılar