Migren toplumda sandığımızdan daha  sık gözlenen ve yaşam kalitesini düşüren bir baş ağrısı tipidir. Kadınlarda  erkeklere oranla daha sık görülmektedir, buna neden olarak östrojen hormonu suçlanmaktadır. Türkiye’de yüzde 16.4  oranında  görülen migren, üç kadına karşın yalnızca bir erkeği etkilemektedir. Kadınların doğurgan olduğu yaşlarda,  migren görülme sıklığı daha yüksektir.

Başlangıçta bir baş ağrısının migren mi, yoksa  gerilim tipi  bir baş ağrısı mı olduğunu söylemek bazen  zor olabilir.  2004  yılında hazırlanan son kılavuz dünya çapında kabul görmüştür. Bu kılavuzda migren tanısı için;

♦4-72 saat arasında süren ve orta düzeyde ya da şiddetli,
♦Başın tek tarafına yerleşik olabilen,
♦ Zonklayıcı,
♦ Hareketle artan,
♦Bulantı, ışık ve sesten rahatsızlığın eşlik edebildiği en az 5 baş ağrısı atağı olması gerektiği
belirtilmiştir.

Tipik bulguları yok ise migreni diğer baş ağrısı tiplerinden ayırt etmek her zaman çok kolay olmayabilir. Çünkü bir laboratuvar testi yoktur  ve  filmle teşhis konulamaz. Bu nedenle hastanın  baş ağrısını doğru tanımlayabilmesi, doktorun doğru soruları yöneltebilmesi ve hastanın ağrısını doğru ifade edebilmesi  çok önemlidir.

Beyin görüntüleme tetkiklerini şüphelendiğimiz diğer hastalıkları dışlamak için isteriz (anevrizma, tümör, beyin kanaması gibi). Bu yüzden migreni daha karakteristik olarak sorgulayan birtakım sorular ve tarama testleri geliştirilmiştir.

Hasta son üç ay içinde iki kez veya daha fazla baş ağrısı geçirdiyse;

Ağrı sırasında hiç ışıktan rahatsız oldunuz mu?
Ağrı sırasında hiç mideniz bulandı mı?
Ağrınız nedeniyle en az bir gün işe ya da okula gidemediğiniz oldu mu? Soruları yöneltilir.

Hasta eğer bu üç sorunun ikisine bile “Evet” diyorsa ağrısının migren olma ihtimali yüzde 90’ın üzerindedir.

Migrenlilerin yüzde 88.3’ü ilaç kullanıyor. Bunların sadece yüzde 36.9’unun doktor tavsiyesiyle ilaç alıyor. Diğerleri , eczacı ve arkadaş tavsiyesiyle ilaç kullanıyor.

Baş ağrısı çekenlerin yüzde 48.6’sı ve migrenlilerin de yüzde 29’u doktora başvurmuyor. Doktora başvuranlarada  çoğu kez doğru teşhis konulamıyor.

 

Türkiye genelinde yapılan migren sıklığını araştıran  epidemiyolojik araştırmaya  katılanların yüzde 55’ine, migren hastası oldukları halde migren tanısı konulmamış ve bu  hastaların, migrene özgü  olmayan basit ağrı kesiciler, antiromatizmal ilaçlar ve antidepresanlar ile tedavi edildiği tespit edilmiştir.  Bu  araştırmada etkili ilaç kullananların oranı yüzde 5, aşırı ilaç kullanım oranı yüzde 8.8 olarak saptanmıştır.

Dr. Ebru Parlayan

www.ebruparlayan.com /  www.bursanoroloji.net

Diğer Yazılar