Karpal tünel sendromu toplumda sık karşılaşılan bir hastalıktır. Yaklaşık olarak toplumun %5’inde görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülür. Gençlerde ve çocuklarda nadiren ortaya çıkar.
Median sinirin el bileği düzeyinde, karpal tünel adı verilen geçitte ( şekil 1) sıkışması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Kesin nedeni ortaya konabilmiş değildir. Karpal tünel sendromu gelişiminden, yapısal olarak karpal tünelin dar olmasıda sorumlu tutulmaktadır.  Diyabet, romatoid artrit, hipotirodi gibi hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkabildiği gibi, çoğunlukla nedeni ortaya konamaz. Karpal tünel sendromu gelişme riski gebelik, şişmanlık,  romatizmal hastalıklar, akromegali, kortikosteroid ve östrojen kullanımı,  el bileği kırıkları ve alkolizm durumlarında artar .

Şekil 1:Karpal tünel, el bileğinde bulunan ele giren tendon ,sinir ve damarların geçtiği bir kanal yapısıdır

 

Karpal tünel sendromu olan hastalarda median sinirin duyu alanı olan  ilk üç parmak ve yüzük parmağın yarısında iğnelenme, yanma, uyuşukluk gibi yakınmalar vardır. Bu yakınmalar yalnızca elde sınırlı kalmayıp kola yayılabilir. Daha ileri vakalarda el hareketlerinde güçsüzlük ortaya çıkar. Baş parmağa yakın olan kaslarda ( tenar bölge) kas erimesi görülebilir (Şekil 2). Hastalar ellerinden sık sık eşyaları düşürmekten yakınabilirler. Küçük nesneleri parmak uçları ile kavramakta güçlük görülebilir.

Hastaların yakınmaları özellikle geceleri artış gösterir. Uykudan elleri uyuşarak uyanırlar ve ellerini sallayarak geçiştirmeye çalışırlar. Karpal tünel sendromu tek elde olabildiği gibi çoğunlukla her iki elde birlikte bulunur. Bilinenin aksine karpal tünel sendromunda ellerde ağrı ve uyuşukluk çalışırken değil daha çok uykuda ve istirahatte ortaya çıkar.

 

Karpal tünel sendromu şiddet ve evresi

Karpal tünel sendromu hastalığın belirti ve bulguları temelinde 3 evreye ayrılabilir:
1. Evre: Hastalar sık sık gece uykularından ellerinde uyuşma ,şişme hissiyle uyanırlar. Ayrıca bu dönemde ellerinden omuza kadar yayılan ağrı ve parmak uçlarında iğnelenmeden yakınırlar. Bu yakınmaları azaltmak için ellerini sallama, ovuşturma ihtiyacı hissederler. Sabahları ellerinde sertlik tutukluk hissi devam edebilir.
2.Evre: Şikayetler yalnızca gece değil, bilgisayar kullanımı gibi uzun süre aynı pozisyonun sürdürülmesi veya tekrarlayıcı el ve bilek hareketleriyle gündüz de görülür. Ellerde, parmakların kavrama güçsüzlüğü ortaya çıktığında hastalar ellerinden sık olarak eşya düşürdüklerinden yakınırlar.
3. Evre: Hastalığın son evresinde,  tenar kasların bulunduğu bölgede kas erimesi ortaya çıkar. Bu dönemde ellerde uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler genellikle kaybolmuştur.

Hastalığın kesin teşhisi elektromiyografi (EMG) ile konur. Testin karpal tünel sendromunu gösterme duyarlılığı %95’in üstündedir Nadiren de olsa Karpal tünel sendromu tanısında ultrasonografi ve bazı olgularda MRI gibi görüntüleme yöntemleri de gerekli olabilir.

Karpal tünel sendromu tedavisi

Tedavi almayan karpal tünel sendromlu hastaların %34’ünde belirtiler 6 ay içinde kendiliğinden iyileşebilmektedir. İyileşme oranı gençlerde ve gebelik sırasında oluşan karpal tünel sendromunda daha fazladır. Karpal tünel sendromu tedavisi yapılırken bu konunun akılda tutulması yararlı olur.
Karpal tünel sendromu tedavisi ilaç, cerrahi ve fizik tedavi yöntemleri olmak üzere 3 ana başlık altında toplanabilir. Seçilecek tedavinin türüne hastalığın şiddetine ve altta yatan faktörlere göre karar verilir. Hastalığın ilk evresinde daha çok konservatif denilen basit önlemler uygulanır. Bunlar

  • Günlük yapılan işlerde değişiklik (örneğin çok ev işi yapan bir kadında bu aktivitelerden bir süre uzak durması önerilir)
  • İlaçlar
  • Karpal tünel içine steroid enjeksiyonu,
  • Fizik Tedavi ,   
  • El- bilek ateli

(el- bilek ateli örneği)

www.bursanoroloji.net  /  www.bursanoroloji.net

Diğer Yazılar