Elektromyografi  (EMG)  kas ve periferik sinirlerin elektriksel aktivitesinin kaydedildiği, fonksiyonlarının ölçüldüğü bir teşhis yöntemidir. Kas hastalıkları, periferik sinir hastalıkları (polinöropati,  mononöropati, tuzak nöropatiler), radiküler sinir lezyonları  (örneğin: disk hernisi), amiyotrofik lateral skleroz (ALS),  poliomiyelit,  postpolio sendromu ve  myasteni gravis  gibi     motor son plak hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır.

EMG Nasıl Yapılır?

EMG tetkiki iki kısımda yapılır: 1) Sinirlerin iletimlerinin ölçümü, 2) Kasların incelenmesi.  Sizde düşünülen tanıya göre bunların her ikisinin veya yalnızca birinin yapılması gerekebilir.  Sinir iletimlerinin ölçümünü doktor veya doktorun belirlediği şekilde EMG teknisyeni, kasların incelenmesi işlemini ise doktor yapar.  Tetkik süresi yapılması planlanan işlemin kapsamına göre 15 dakika ile 1.5 saat arasındadır.

 

Sinir iletim ölçümü: Kol, bacak veya diğer vücut kısımlarında (tetkiki yapacak doktor tarafından seçilen) bazı sinirler, deri üzerine yerleştirilen bir elektrot aracılığı ile elektrik akımı verilerek uyartılır.  Verilen elektrik akımı  saniyenin binde birinden daha kısa sürelidir ve zararsızdır.  Bu elektrik akımı verildiği yerde hoşa gitmeyen bir his oluşturur, ancak bu his genellikle ağrı şeklinde algılanmaz.  Bu uyaran ile sinirde ortaya çıkan elektriksel aktivite sinir boyunca yayılır.  Sinirde yayılan aktivite ulaştığı çeşitli bölgelerde bir diğer elektrot ile kaydedilir.  Bu kayıttan yararlanılarak sinirin iletim hızı ve uyaranın oluşturduğu cevabın derecesi ölçülür.  Bir EMG tetkiki sırasında genellikle böyle 5 – 10 sinirden ölçüm yapılır.

 

Kasların incelenmesi : EMG tetkiki esnasında hekimin gerekli gördüğü durumlarda bazı hastalıkların tanısı amacıyla  tetkike iğne EMG  ile  devam edilebilir . Bu çekim için bilinen enjektör iğnelerine göre çok ince uçlu iğneler kullanılır, bu nedenle  iğne EMG‘si olarak da adlandırılır. İğne EMG incelemesinde ( bazı özel çalışmalar dışında)  herhangi bir elektriksel uyarı verilmez. Yalnız kaslarda normal veya anormal elektriksel aktivitenin kaydedilmesi için kullanılır. Görsel incelemenin yanında aynı sinyaller hoparlör sayesinde işitilir hale getirilirler ve incelemeyi yapan doktorun  değerlendirmesine önemli katkıları olur.

Her bir kasın incelenmesi birkaç dakika sürer.  Bu süre içinde iğne kas içinde tutulur.  Kas içinde değişik yerlerden kayıt alma amacıyla iğnenin yönü ve yerinin birkaç kez değiştirilmesi gerekebilir.  Bu işlemler genellikle ağrısızdır veya katlanılabilir derecede hafif şiddette bir ağrı oluşturur. Bir EMG tetkikinde incelenmesi gereken kas sayısı düşünülen tanıya göre değişir; genellikle 1 – 10 arası sayıda kas incelenir.
İncelemenin süresi ne kadardır?
Süre 15 dakikadan 2 saate kadar uzayabilmektedir. Bu süre içerisinde hastanın mümkün olduğunca doktora yardımcı olması incelemenin daha sağlıklı olmasını sağlayacak, gereksiz uzamalara engel olacaktır.

Yan Etkileri / riski var mıdır?

Özellikle kalp piliniz (pacemaker) varsa, kan sulandırıcı olarak kumadin alıyorsanız, kan pıhtılaşması ile ilgili bozukluğunuz varsa mutlaka bunu EMG yapan hekime bildiriniz. EMG kalp pili olanlarda, pile yakın uygulandığında ayarlarını bozabilmekte ve kumadin alanlarda yapılan iğne EMG sırasında kas içi kanamalar olabilmektedir. Bunun yanında bulaşıcı hastalıklar (hepatit B, C ve AIDS) varsa mutlaka uygulayan hekimi uyarınız. İğne EMG’si yapılırken kullanılan iğneler sterildir ve size herhangi bir hastalık bulaştırması söz konusu değildir.

 

EMG tetkiki öncesi nasıl bir hazırlık yapılmalıdır?

 

Tetkik öncesi aç kalmanız gerekmez aksine kan şekerinizin düşmemesi için tok olarak gelmeniz daha uygun olacaktır. Tetkik sırasında kollarınızın dirsek üstüne, bacaklarınızın ise diz üstüne kadar sıyrılarak açılması gerekir.  Bazı durumlarda iç çamaşırlarınız kalacak şekilde soyunmanız istenebilir.  Bu nedenle kolayca çıkarıp giyebileceğiniz bol giysiler ile gelmeniz önerilir.  Yapılacak işlemlerde derinizin elektriksel iletkenliği önemli olduğu için cildinize krem ya da benzeri maddeler sürmemeniz, ve cildinizin tozlu, yağlı, kirli olmaması gerekir; bu nedenle çekim öncesi duş alarak gelmeniz uygun olacaktır. Tetkik sırasında, eğer varsa, ilgili bölgelerdeki sargı, bandaj gibi örtüleri açmanız istenebilir.  Bazı durumlarda sizden önceki hastanın işlemleri beklenenden daha uzun zaman alabileceği için, size verilen randevu saatinden itibaren yaklaşık yarım saat kadar daha beklemeniz gerekebilir.

www.bursanoroloji.net  /  www.bursanoroloji.net

Diğer Yazılar