Beyindeki sinir hücreleri tarafından üretilen elektriksel  faaliyetin ( beyin dalgaları)  uykuda veya uyanıkken  kağıt üzerine  yazdırılmasıdır.

Beynin normal elektriksel faaliyeti başta epilepsi (sara hastalığı) olmak üzere pek çok durumda bozulur. EEG’ yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi ile bu bozukluğun yeri ve tipi hakkında bilgi edinilir. Epilepsi dışında bir çok nörolojik hastalıkta da  (ensefalopati, demans,  psikiyatrik hastalıklar gibi) beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesi  amacıyla EEG tetkikinden faydalanılır.   Beyin BT, beyin MR gibi tetkikler ile EEG de elde edilen bilgiler tamamen  birbirinden farklıdır ve bazen birbirini tamamlayıcı tetikler olarak birlikte istenebilmektedir.

EEG çekimi nasıl yapılır?

Beynin elektriksel faaliyeti hastanın saçlı derisine yerleştirilen  küçük elektrotlar aracılığı ile EEG cihazına iletilir ve kayıtlanır. Hastanın klinik bulgularına göre 20 dakikadan 3 saat kadar uzayan sürede çekim yapılabilir.  Çekim sırasında hastaya elektrik verilmesi söz konusu değildir ve hasta herhangi bir ağrı duymaz.  Parazitsiz kaliteli bir çekim olabilmesi için, hasta çekim boyunca  aksi söylenmedikçe gözleri kapalı, çene ve boyun kasları gevşek ve olabildiğince hareketsiz durmalıdır.  Hasta  gözü kapalı yatarken  çekimin sonlarına doğru teknisyen hastadan derin nefes alıp vermesini, göz açıp kapamalar yapmasını ister ve çekim sonuna doğru farklı frekanslarda ışık uyarısı verilir.

Uykuda EEG

Uyku beyindeki anormal elektriksel faaliyetlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Epilepsi  teşhisi için uyanıklık halinde yapılan  EEG’ nin yeterli bilgi vermediği durumlarda , çocuklarda, uykuda tetiklendiği düşünülen epilepsi tiplerinin teşhisinde uykuda EEG çekilir.   Hastanın bu tür çekime gelmeden önceki gece uykusuz kalması,  gündüz uyumasını kolaylaştıracağı gibi  anormal beyin dalgalarının ortaya çıkmasını kolaylaştıracağı için yararlıdır. Çocuklarda uykunun sağlanamadığı durumlarda  beyin dalgalarının  etkilemeyecek olan ilaçlar çekim öncesi ( çocuğun  doktoru tarafından önerilen ilaç, önerilen  dozda )  verilebilir.

Çekime gelirken yapılması gerekenler

Hasta çekime karnı tok gelmelidir. EEG incelemesinin parazitsiz  olması için çekim gününün sabahından saçların yıkanması gereklidir. Aksi söylenmedikçe sürekli kullanılan ilaçlara ara verilememelidir ve kullanılan ilaçlar hakkında  EEG çekimini yorumlayacak doktor bilgilendirilmelidir. Cep telefonu EEG dalgalarını olumsuz etkileyeceğinden çekim süresince muhakkak kapalı tutulmalıdır. Çekim  süresince hastanın rahat olması önemli olduğu için çekim öncesinde tuvalet ihtiyacının giderilmesi, çekime rahat kıyafetler ile gelinmesi önerilir.

www.bursanoroloji.net  /  www.bursanoroloji.net

Diğer Yazılar