Baş ağrısının nedenini ortaya koymak için hastaya doğru  soruları   sormak önemlidir.  Ancak çocuklarda özellikle küçük olanlarında, baş ağrısının özelliğine,süresine, sıklığına,  lokalizasyonuna yönelik sorulara yeterli yanıtlar alınamayacaktır. Bu durumda önemli olan; baş ağrısı daha önce yaşanmamış karakterde, ani başlangıçlı,  şiddetli, bilinç değişikliğine neden olan , ateş yüksekliği, kusmanın  eşlik ettiği bir baş ağrısı ise acil olarak ileri tetkiklere yönelmek gerekir.   Baş ağrısı kronik ve çocuğu   günlük aktivitelerinden alıkoymayan karakterde ise   gerilim tipi baş ağrısı,   ataklar halinde gelip çocuğun  normal aktivitesini engelliyor ise migren baş ağrısı açısından daha detaylı sorgulanmalıdır.

Çocuklarda Migren

Migrenin prevalansı 7 yaşın altındaki çocuklarda %2.5, 7 yaş ile puberte arasında %5 ve puberte sonrası erkeklerde %5, kızlarda %10’dur. Puberte ile birlikte kızlarda migren görülme oranının yükselmesi, menstrüyel siklusun migren ataklarını tetiklemesine bağlanmaktadır. Migreni tetikleyen diğer faktörler ise    fiziksel stres, açlık, gürültü,  aşırı sıcak-soğuk hava, lodos, bazı yemekler ve kokular sayılabilir. Tiramin yetişkin populasyonda tetikleyici bir faktör olarak kabul edilmesine karşın, çocukluk çağı migrenlerinde kolaylaştırıcı bir faktör olarak görülmemektedir. İtalya’da yapılan bir çalışmada çocuklarda migren ataklarından sorumlu yiyecekler arasında kakao, muz, yumurta ve fındık gösterilmektedir. Psikojenik faktörler arasında ise aile içi problemler, anne-baba ayrılığı, okuldaki arkadaş çevresi, stres, korku, anksiyete, yorgunluk ve uyku bozuklukları yer almaktadır.

Migrende Akut Atak Tedavisi

Çocukluk dönemi migreninin tedavisinde ilk aşama tetikleyici faktörlerin belirlenmesi, bu etkenlerden kaçınılması ve migreneneden olan yaşam tarzında değişikliklere gidilmesidir.Akut migren atağı esnasında ebeveynler çocuğu dış uyaranlara karşı korumalı, gevşemeyi ve sakinleşmeyi sağlayacak bir çevre oluşturmalıdır. Atak sırasında çocuğun uyumasını sağlamak oldukça etkili olmaktadır. Akut atak sırasında verilecek analjezikler mutlaka doktorun migren teşhisi esnasında önerdiği analjezikler  olmalıdır.  Analjezikler mümkün oldukça erken verilmelidir

Profilaktik Tedavi

Çocukluk dönemi migreninin profilaktik (koruyucu) tedavisinde tetikleyici faktörlerin tanınması ve migren ile beraber bulunanetkenlerin ve bozuklukların (ör. stres, sorunlu aile yapıları ve psikiyatrik hastalıkların) belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca uygun davranış biçimlerinin ve kurallarının anlatılması, öncelikle yeterli uyumanın, düzenli beslenme ve sıvı alımının gereği hastaya ve ailesine anlatılmalıdır. Bu önlemler alındıktan sonra ilaçla yapılacak bir migren profilaksisi sadece çocukların küçük bir bölümünde gerekli olmaktadır. Profilaktik tedavi, ataklar ayda ikiden fazla ve çocuğun günlük aktivitesini ortadan kaldıracak şekildeyse, atakların sayısı ikiden az olduğu halde çok şiddetli oluyorsa ve nörolojik bulgular  48 saatten daha uzun süre devam ediyorsa düzenlenir.

 Çocuklarda Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Genellikle iki taraflı ve yaygın, künt ya da basınç hissi şeklindedir. Ağrı sabah uyandıktan sonra başlar ve gün içinde devameder. Ağrısız dönemlerin süresi kısadır. Bulantı, kusma ve nörolojik bulgu ağrıya eşlik etmez. Bu çocuklarda depresyon ve anksiyete gözlenir. Bunlara yol açan nedenler içinde ebeveynlerin ayrı yaşaması, istenmeyen okul, fizik ya da cinsel taciz sözkonusu olabilir. Bunlara yönelik önlemler alınmazsa, baş ağrısının ağrı kesiciler ile ortadan kaldırılması mümkün olmaz. Ayrıca  çocuklar da  mutlaka birden fazla baş ağrılarının olup olmadığı sorgulanmalıdır.  Gerilim tipi baş ağrısına sahip bir çocuk aynı zamanda migren baş ağrısına da sahip olabilir.  Gerilim tipi baş ağrısında mümkün olduğunca analjezik verilmez, çocuk psikiyatri uzmanından  yardım alarak gevşeme egzersizleri ve stresle başa çıkma yöntemleri uygulanır.

Ayrıca

·         Dişlerini gıcırdatıyorsa                                             

·         Sürekli kötü pozisyonda  ders çalışıyorsa        

·         Uzun süre bilgisayar kullanıyorsa                       

·         Görme bozukluğu varsa                                         

·         Yetersiz ışıklandırmada kitap okuyorsa

·         Gece nefes almasını zorlaştıran geniz eti, burun tıkanıklığı varsa

Çocukta gerilim tipi baş ağrısına benzer baş ağrıları görülebilir. 

www.bursanoroloji.net  /  www.bursanoroloji.net

Diğer Yazılar